tisdag 10 juli 2012

Renoveringshistorik, 2

Sedan jag skrev hushistoriken i augusti 2008 har en hel del hänt och det är dags för en uppdatering. Det jag dittills hade gjort var att byta tak, mura ny skorsten, laga kaminer och köksspisen, fixa lite fönster och fönsterfoder samt att lägga nytt tak på verandan. Jag hade också 2003 fått en gårdsbrunn av mina syskon i födelsedagspresent.

Idag är nästan alla stora renoveringar gjorda, men p g a att så mycket ännu inte är ommålat, kan man få intrycket av att mer återstår att göra än vad som verkligen är fallet. Det som är gjort är i stora drag följande:

 • 2001: Ommurning av skorsten ovan tak samt upprensning av rökkanaler betr kajbon, nedfallna tegelstenar och bisamhälle, lagning av sockel och putslagning.
 • 2001: Tätning av kaminer och köksspis samt lagning rökkanal.
 • 2004: Lagning tak (läkt, lagning m oljemasonit samt "nya" begagnade enkupiga takpannor från fyrtiotalet och sextiotalet).
 • 2005: Lagning av verandatak.
 • 2005: Målning av söderfasad.
 • 2006 till 2008: Renovering av diverse fönster. 
 • 2009: Ett vindsloft samt takloft inreddes med linisolering, nytt golv och råspont upp till taknocken.
 • 2009: Köket renoverades med borttagning av väggpapp och golvmatta samt spacklades, slipades och målades om i tre till fem lager.
 • 2009: Installation av spis, kyl och frys (fick alltsammans gratis 2008 genom annonser på KAU).
 • 2009: Delvis ny snickarglädje på verandan efter det gamla mönstret.
 • 2009: Uppsättning av hängränna och stuprör på framsidan.
 • 2010: Renovering av jordkällare (dörrkarm och dörrar).
 • 2010: Renovering av uthustak samt ditsättande av nya spån på sv och sö gaveln, där det var stora hål.
 • 2010: Eldragning på övervåningen.
 • 2011: Förråd på övervåningen.
 • 2011: Framtagande av dörr mellan rum och klassrum, kapning av vattenrör samt framtagande av förbyggt fönster i klassrum.
 • 2011: Isättande av gammal dörr ut från kapprummet (bortbyggd med vägg). Dörren fanns i vedboden.
 • 200911: Halvering av förråd nere.
 • 2011: Eldragning till förråd uppe och nere.
 • 2011: Timmerbyte under fönster i klassrum samt lagning med pärlspont.
 • 2011: Byggande av trappa till dörren till kapprummet.
 • 2012: Lagning av överdelen av kakelugnen på övervåningen.
 • 2012: Nytt brunnslock.
Endast två större renoveringar återstår:
1. Nytt tak på kapprummet (det regnar in).
2. Ommurning av kakelugnen nere.

samt fem halvstora:

3. Kompletterad eldragning uppe och nere.
4. Fastsättande av lofttrappa (gärna med växelsteg) samt "galler/staket" till takloftet på vindsloftet.
5. Skrapning av klassrummets väggar och tak.
6. Isättande av inköpt fönster till sovrummet uppe och i värsta fall byte av stock under detsamma.
7. Takränna och stuprör på baksidan.

och några mindre:

8. Eventuellt nya trappsteg och ev växelvis fasade, till övervåningen. Trappan är så brant att vissa inte vågar gå i den.
9. Lagning av rutten fönsterbräda på norrsidan (hoppas stocken under är intakt).
10. Isättande av ljustub eller takfönster i hallen uppe för att få in dagsljus.
11. Nytt fönster (det ena av två på uthusgaveln), några nya brädor samt lagning av gammal dassdörr på detsamma.

Resten är mindre arbeten, av vilket jag kan göra mycket själv, som målning, uppsättande av dörrfoder utanför kapprummet, målning av verandastaketet (det gamla är slipat och klart), tapetsering m m.

Inga kommentarer: