tisdag 26 augusti 2008

Verandan
Det här är den halvfärdiga verandan, flankerad av fönster som nu är urtagna för reparation. Dörren har målats om från blå till grön med specialbeställd linoljefärg från Ovolin. Rasmus Norling hittade nämligen denna gröna färg under den blå, när han tvättade ren den svartprickiga, alkydoljemålade dörren. När jag köpte huset var dock dörren brun, liksom verandastolparna.

Verandan skall förses med original-udd runt om, verandastaketet målas och sättas tillbaka. Trappen skall oljas in med rå linoljefärg (görs varje år) och på verandagolvets sidor skall brädor spikas fast nu i augusti / september 2008.
Martin målar framsidan med järnvitriol.


Eftersom några brädor finns kvar, skall de nya gråtonas med träskyddsmedlet järnvitriol och därefter skall golvets sidor runt om eventuellt målas med roslagsmahogny. Den som har ett bättre tips får gärna tipsa!

Så här blev det mot norr resp söder. Obs ursågningen för stenen i 3:e plankan fr v samt dito för husgrunden. Nu skall järnvitriolen göra sitt på båda sidor för att de nya brädorna skall få en grå-ton!
Så här ser träet ut mot norr nu i slutet av september. Kanske behöver ytterligare järnvitriol strykas på för att hela verandasidan skall få en jämngrå ton. Idén med roslagsmahogny har jag nu övergivit. Provade med brädan längst till vänster (syns ej på bilden), men den blev alldeles för mörk.

Förhoppningsvis ljusnar den väl något när tiden får ha sin gång och dessutom döljs den väl i sommar när rosen blommar. Roslagsmahogny passar nog bättre på båten (som måste tas upp snart!).

Det får bli rå linoja istället runt om, precis som på trapporna, sandlådan och brunnsgolvet (allt bör göras nu innan höstregnen och så småningom regnet och slasket kommer!)
Så här ser verandasidan ut ett halvår efter det att vi målat den med järnvitriol, närmare bestämt den 14 april 2009. En del vill att allt skall se nytt ut. Smaken är olika. Här ser tvärtom allt lika gammalt ut och dessutom är det underhållsfritt. Vilket är gammalt och vilket är nytt?

torsdag 21 augusti 2008

HushistorikNär jag köpte huset 1998 hade klassrummet stått oanvänt sedan 1959 och råttorna sprang ut och in. Den f d lärarlägenheten hade varit bebodd under endast några år och under senare år hade köket fungerat som uppehållsrum för dem som visade den närliggande Södra Råda gamla kyrka, som olyckligtvis förstördes i en anlagd brand 2001, men nu håller på att byggas upp igen.

Skolan rymmer ett klassrum, kapprum (med igensatt dörr, som dock finns i vedboden), ett rum med kakelugn och ett kök, som var lärarbostad. På övervåningen finns ett sovrum med kakelugn och en inredningsbar vind samt en fönsterlös hall och dito klädförråd.

De renoveringar som hittills gjorts är att jag lagat skorstensstocken, så att det går att elda i köksspisen och kaminerna i farstu och klassrum. Däremot återstår att laga den andra rökkanalen och kakelugnarna uppe och nere.

Skorstenen är ommurad och taket är bytt både på verandan och huset. En del fönster är renoverade, andra återstår att renovera.Till vänster ett av norrfönstren i skolsalen (orenoverat). För att renovera ett av fönstren på framsidan, måste ett skafferi tas bort och en del pärlspont rivas.


Vid takrenoveringen försökte jag hitta gammalt handslaget, enkupigt tegel som passade, men fann inte tillräcklig mängd eller rätt storlek, utan bestämde mig för enkupigt strängpressat taktegel från 40- och 60-talet från ett ålderdomshem i Deje. Detta ligger nu på taket.

En del snickarglädje har jag sågat till själv och den sitter nu på södergaveln, medan densamma på Norrgaveln är i tur att sättas upp.

Renoveringsbehov är först och främst kakelugnarna. Det med pärlspont klädda köket skall fräschas upp, pappen som bekläder väggarna
åtminstone delvis tas bort, liksom den slitna korkmattan på golvet och takplattorna.

Skolsalen skall bevaras som den är, med kateder längst fram och väggfast bänk längst bak, med undantag för att en del pärlspont samt en vägg på skafferiet skall tas bort för att frilägga ett igenspikat fönster. Även dörren in till sovrummet, som nu är igensatt med tvättställ, skall friläggas. Endast en kran med tillhörande ho skall vara kvar.

En gammal svarta tavla fann jag i vedboden och den är rengjord och intagen, liksom några gamla skolbänkar.Mohamad instruerar Samuel i matematikens mysterier.

Kapprummet, som fungerat som sovrum, skall åter bli kapprum, är det tänkt, och dörren ut sättas dit igen. Utanför skall en trappa åter sättas dit, där en kopp kvällsthé kan intas och solnedgången samtidigt beskådas!

På övervåningen skall ett klädförråd i masonit rivas och vinden i vinter inredas till sovloft av Bengt Bygdén. Linisoleringen ligger redan och väntar!

Så småningom kanske jag tar bort en del av masoniten i den lilla hallen, så att jag kan komma åt att göra ett takfönster och få in lite ljus. Även klädförråd kan göras in mot kattvindarna - det blir ju en liten dörr över från det gamla klädförrådet, som nu går in i vinden som skall bli sovloft.

Uthustaket håller på att förfalla och där finns det möjlighet att sätta upp en solpanel med ackumulatortank i den f d tvättstugan, där det finns en vedeldad byktunna. Här skulle en dusch kunna byggas. Fönster och träpanel behöver också bytas på en del av uthuset. Två av dassen är OK och används som utedass resp tvättrum. Det tredje, på baksidan, skulle med fördel kunna inredas till bastu.

Under uthuset finns en välutrustad jordkällare, men här behöver både dörr och dörrkarmar förnyas!!