torsdag 21 augusti 2008

HushistorikNär jag köpte huset 1998 hade klassrummet stått oanvänt sedan 1959 och råttorna sprang ut och in. Den f d lärarlägenheten hade varit bebodd under endast några år och under senare år hade köket fungerat som uppehållsrum för dem som visade den närliggande Södra Råda gamla kyrka, som olyckligtvis förstördes i en anlagd brand 2001, men nu håller på att byggas upp igen.

Skolan rymmer ett klassrum, kapprum (med igensatt dörr, som dock finns i vedboden), ett rum med kakelugn och ett kök, som var lärarbostad. På övervåningen finns ett sovrum med kakelugn och en inredningsbar vind samt en fönsterlös hall och dito klädförråd.

De renoveringar som hittills gjorts är att jag lagat skorstensstocken, så att det går att elda i köksspisen och kaminerna i farstu och klassrum. Däremot återstår att laga den andra rökkanalen och kakelugnarna uppe och nere.

Skorstenen är ommurad och taket är bytt både på verandan och huset. En del fönster är renoverade, andra återstår att renovera.Till vänster ett av norrfönstren i skolsalen (orenoverat). För att renovera ett av fönstren på framsidan, måste ett skafferi tas bort och en del pärlspont rivas.


Vid takrenoveringen försökte jag hitta gammalt handslaget, enkupigt tegel som passade, men fann inte tillräcklig mängd eller rätt storlek, utan bestämde mig för enkupigt strängpressat taktegel från 40- och 60-talet från ett ålderdomshem i Deje. Detta ligger nu på taket.

En del snickarglädje har jag sågat till själv och den sitter nu på södergaveln, medan densamma på Norrgaveln är i tur att sättas upp.

Renoveringsbehov är först och främst kakelugnarna. Det med pärlspont klädda köket skall fräschas upp, pappen som bekläder väggarna
åtminstone delvis tas bort, liksom den slitna korkmattan på golvet och takplattorna.

Skolsalen skall bevaras som den är, med kateder längst fram och väggfast bänk längst bak, med undantag för att en del pärlspont samt en vägg på skafferiet skall tas bort för att frilägga ett igenspikat fönster. Även dörren in till sovrummet, som nu är igensatt med tvättställ, skall friläggas. Endast en kran med tillhörande ho skall vara kvar.

En gammal svarta tavla fann jag i vedboden och den är rengjord och intagen, liksom några gamla skolbänkar.Mohamad instruerar Samuel i matematikens mysterier.

Kapprummet, som fungerat som sovrum, skall åter bli kapprum, är det tänkt, och dörren ut sättas dit igen. Utanför skall en trappa åter sättas dit, där en kopp kvällsthé kan intas och solnedgången samtidigt beskådas!

På övervåningen skall ett klädförråd i masonit rivas och vinden i vinter inredas till sovloft av Bengt Bygdén. Linisoleringen ligger redan och väntar!

Så småningom kanske jag tar bort en del av masoniten i den lilla hallen, så att jag kan komma åt att göra ett takfönster och få in lite ljus. Även klädförråd kan göras in mot kattvindarna - det blir ju en liten dörr över från det gamla klädförrådet, som nu går in i vinden som skall bli sovloft.

Uthustaket håller på att förfalla och där finns det möjlighet att sätta upp en solpanel med ackumulatortank i den f d tvättstugan, där det finns en vedeldad byktunna. Här skulle en dusch kunna byggas. Fönster och träpanel behöver också bytas på en del av uthuset. Två av dassen är OK och används som utedass resp tvättrum. Det tredje, på baksidan, skulle med fördel kunna inredas till bastu.

Under uthuset finns en välutrustad jordkällare, men här behöver både dörr och dörrkarmar förnyas!!

Inga kommentarer: