fredag 13 juli 2012

Klockinventering..alltså inventering av blåklockor, modell "stor" eller "jätte", gjorde jag idag. detta eftersom de håller på att vissna (även om en del fortfarande är i knoppstadiet).

Trots att jag klippt upp och slagit fler gräsytor än tidigare år, buskagen av den förvildade busken Klaseaspirea fortfarande är stora och de tre husen på tomten upptar ca 200 av de totalt 1530 kvadratmetrarna samt att en del av ytan består av berg, så räknade jag till ganska precis 200 jätteblåklockor spridda över tomten. Bara EN av dem är ett blickfång! Då är heller inte skogsdungen bakom inräknad, dit de också spritt sig och särskilt stora är de där närmast åkern i väster.

Nu kommer de vanliga blåklockorna och tar över stafettpinnen och dem räknar jag i tusental! Det blir svårt att slå med lie på ett bra tag...!

Inga kommentarer: