lördag 22 juni 2013

Taklagsfest Gamla kyrkans sakristia den 15 juni

Här vid sakristian hålls diverse tal.
Bengt Bygdén, som jobbat mycket med timmerhuggning, bl a, håller i kransen, som Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg sedan sätter upp.
Mattias med fru. Mattias är snickarmästare och ansvarig för den takkonstruktion som är nästa steg i förfärdigandet av kyrkan.
Granne Anna i egenhändigt förfärdigad medeltida dräkt.
Smed för dagen med fru.

Inga kommentarer: