söndag 23 juni 2013

Skolhistorik

På förra Södra Råda-dagen i augusti förra året fann jag några foton samt texter i en pärm, som jag fotograferade av. Tidigare har jag på vinden funnit brev till Helga Dahl och jag har funnit en bräda  med "Lärarinnan Beda Flink, Skagern" på baksidan. Även Helga Dahl var adresserad "Skagern".

Här får jag lite förklaring till vem denna Helga Dahl var och varför hennes brev låg här på vinden, tillika några av hennes skrivböcker. Dessa uppgifter har redan blivit allmängods i och med att de nedtecknats och förvaras i Södra Råda hembygdsgård samt finns att tillgå på DVD.

I och med att de här uppgifterna nedtecknades innan jag köpte skolan, finns jag inte heller angiven som nuvarande ägare av den.

NT står för Norra Torp, som ligger här strax efter gamla kyrkan. Märkligt är att man anger att skolan varit kyrkvaktmästarbostad. Att Irma och Oskar Andersson bott här ett par år, sedan deras hus brunnit, visste jag, men hittills har jag trott att man bara använt köket som uppehållsrum till dem som visat kyrkan. Jag tror helt enkelt att det är fel uppgifter, men jag skall kolla upp detta!

Här är Beda Flink med sina elever.

Inga kommentarer: