lördag 11 augusti 2012

Takränna uppsatt på baksidan!

Som synes rinner vattnet ut bra nu! Det är Ronny, boende i Södra Råda, som genom...

               ....gjort jobbet, liksom fallet var med dito rännor på framsidan.

Inga kommentarer: