lördag 11 augusti 2012

Hantverksmässig lagning

  Arbetet med lagning av fönsterbräda, foder och timmerstock fortskrider. På bilden nedan syns den bit som Lii skurit ut så att det skall passa ihop med befintligt foder. Observera pluggen i övre tredjedelen. Även den nya fönsterbrädan är på plats.Här är den gamla och nya fönsterbrädan.
 


Här är undersidan på den gamla fönsterbrädan och den nya är alltså gjord likadant. Dessutom finns det fler ursågningar på andra ställen. Uppenbarligen insåg man att sågar man på det här sättet, så sitter brädan på plats. Användandet av spik är också minimalt och skruv har jag inte sett någon alls.

Mellan fönsterbräda / timmer och pärlspont (överst på bilden och in mot rummet) är det tätat med mossa. Denna bild tog jag innan den nya fönsterbrädan kom på plats.


Även mellan stockarna är det tätat med mossa. Mossan är från 1897, när huset byggdes, och fortfarande vid god vigör.

Mellan timmerstockarna finns ett lager med lera / sand. Enligt en finsk sida (länk kommer i nästa inlägg) lade man ofta ett sådant lager mellan stockarna i de nedersta bjälklagen - detta för att öka tyngden och stabiliteten samt för att förhindra spridning av eld.

Det är otroligt intressant att följa detta arbete! Materialåtgången är minimal, medan arbetet till stor del är rent hantverksmässigt; dvs att mäta, såga, tälja, foga ihop.

Snart är det dags att få timmerstocken på plats. Mer dokumentation följer, m a o! Just nu ser det ut så här utifrån... (gammal masonit från det rivna förrådet uppe får fungera som regnskydd)!

Inga kommentarer: