fredag 17 maj 2013

Varm vårdag

Var i Södra Råda idag. Mycket varmt och skönt och vitsipporna täcker vägkanterna som vackra stjärntäcken på grön botten.

Dungen bakom huset

Blommande krikonträd.
Måsarna har valt sockenmagasinets tak till häckningsställe i år igen. Får se hur det går när ungarna kläcks den här gången. Förra året gick det inte bra....... - Taket är livsfarligt för de små dunbollarna att klättra upp och ned på. Intressant med dessa fåglar är bl a att honan och hannen turas om att ruva.
 
Ny vitsipps- och delvis gullvivebeklädd utsikt mot sydost - tack vare röjningen i höstas. Kanske dags att ta bort det gamla äppelträdet bredvid björkarna?Inga kommentarer: