torsdag 29 juli 2010

Rekordmånga fjärilar

...har jag haft här i år! Jag kan se flera förklaringar:

1. Vägkanten är ännu inte slagen - ca 1 månad efter det den brukat slås tidigare år.
2. Att lantbrukarna använder mindre mängd bekämpningsmedel? Frågetecken, eftersom jag inte vet om de gör det, men jag kan konstatera att det varit fler fält här runtom med inblandning av blåklint än tidigare år.
3. Att jag har jobbat hårt med att få bort buskage och gräset "hundkäxing" från min tomt, vilket berett plats för fler vilda blommor (mer än halva tomten är vildväxande, men med stigar klippta till olika ställen, såsom till jordkällaren, komposten etc).
4. Att jag har planterat några blommor som fungerar som fjärilsskafferi, t ex malva, isop m fl blommor samt har sått lövkoja, som blommar och doftar.
5. Att jag behåller många växter som anses vara "ogräs", t ex brännässla och tistel, varav den första fungerar som värdväxt för Nässelfjärilens, Påfågelögats samt Amiralens larver.
6. Att det här i närheten växer mängder av rödklöver på en KRAV-bondes åker, där han annars odlar speltvete, men som nu är en gröngödselgröda som drar ner kväve i jorden. Dessutom doftar det fantastiskt invid de fälten...!

Loggade också in på Artdatabanken igår och konstaterade att den fågel jag har i mängd och som bor under tegelpannorna, tornseglare, har minskat stort i antal totalt sett (vill minnas ca 30 %). Ladusvalan är också här i år igen (var inte här förra året) och håller till i sockenmagasinet. Här finns äver fladdermöss och sädesärlorna har vågat sig tillbaka sedan skatorna i stort sett givit sig av från sitt bo i syrenen!

Inte är man själv här, inte, även om man av misstag då och då skulle kunna tro det! Undrar vem eller vilka som äger tomten.....!

Inga kommentarer: