lördag 5 september 2009

Uthustaket


Bengt Bygdén har lyckats igen. Den här gången med uthustaket, som han lagat med egentillverkade handhyvlade granspån, läkt och tegel.

Tyvärr finns här inget före, utan bara efter, men tidigare gapade här ett stort hål. Ett motsvarande litet fanns vid andra gaveln. Båda har orsakats av att trädgrenar har hängt över uthustaket, varvid regn droppat ned i ganska stora mängder.

På bilden syns hur brädorna under skadats av fukten. Just i det här hörnet står det en stor asp som ägaren till marken (min mark slutar ju ca 1 m från uthuset) inte vill ta bort, eftersom det finns hackspettar som bor i det. En gammal asp är dessutom värd för ca 1000 olika arter av insekter m m. Invid det andra hörnet är träden borttagna, så skadorna är inte lika stora där.

Men vad gör man när dyra reparationer står mot naturvård och -intressen? Tyvärr blir det för dyrt i längden att låta aspen stå kvar, så jag måste nog be Anders Bengtsson att ta bort den, tyvärr. Det finns dock fler i dungen, som kan växa till sig.

Inga kommentarer: